Kim jesteśmy?

Strona 36notariusze.pl jest spisem notariuszy czynnych zawodowo w Polsce na której możecie znaleść wszystkie dane kontaktowe ich dotyczące ( adres, numer telefonu i adres e-mail) oraz dodatkowe informacje.

Odpowiedzialnym za publikacje jest Aurian de Maupeou, z którym można się zkontaktować na adres [email protected].

Właścicielem tej strony internetowej jest spółka OVH, która znajduje się pod adresem 140 quai du Sartel w Roubaix (59100). Ten spis jest wydany przez spółkę Selectra SARL, która jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorstw w Paryżu pod numerem 499807147i która się znajduje pod adresem 64 rue Michel Angel w Paryżu (75116).