Notariusz w Jordanów Śląski (55-065)

Jordanów Śląski - Notariusze dokonują czynności, którym strony są obowiązane lub pragną dać formę notarialną.

Jeśli chodzi o miasto Jordanów Śląski (Dolnośląskie), przy dokonywaniu swoich czynności notariusz powinien czuwać i bronić interesów swojego klienta. Musi on udzielać prawidłowe i przejrzyste informacje dotyczące sprawy.
Kontakt z notariuszem jest konieczny między innymi przy zakupie domu, mieszkania lub jakiejkolwiek nieruchomości.

#Ile kosztuje notariusz?

To taksa notarialna określa wysokość wynagrodzenia notariusza, czyli ile może on od nas zażądać. Taksa ta jest uregulowana Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, który określa maksymalne taksy za czynności notarialne.

#Jakie są czynności notariusza w mieście Jordanów Śląski?

  • Sporządzanie aktów notarialnych;
  • Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia;
  • Spisywanie protokołów;
  • Przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu lub zrzeczeniu się spadku;
  • Sporządzanie wpisów (wpis ma moc prawną oryginału, który pozostaje w kancelarii notariusza w mieście Jordanów Śląski)

Jordanów Śląski (55-065): Te osoby zaufania publicznego należą do izb notarialnych, jest to ich obowiązek. Samorząd notarialny obejmuje wszystkie izby notarialne oraz Krajową Radę Notarialną. Praca notariusza podlega Prawie o notariacie. Jordanów Śląski, Dolnośląskie – Polscy notariusze należą do Międzynarodowej Unii Notariatu (MNUŁ) oraz Konferencji Notariatów Unii Europejskiej (KNUE).

Możecie Państwo znaleźć poniżej listę najbliższych notariuszy w mieście Jordanów Śląski: